2013 Rudy project 腳踏車展 第二天

發佈時間 : 2013/03/21

 

 

 

歡迎Rudy project C.E.O. Cristiano Barbazza 及夥伴蒞臨會場 ^o^

 

營運部經理

 

與 Cristiano 話家常

 

堅定的背影^^~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

好想也來一粒^.^